Het is belangrijk om de juiste verdunning te gebruiken in uw verf! Kijk op het technisch informatieblad, daarin geeft de verffabrikant dit precies aan.