Retourneren

Welke producten kun je retourneren?

Bestelling retour sturen
Iedere webshop-consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Maatwerk producten zijn uitgesloten voor het herroepingsrecht. Op kleur gemengde verven kunnen dus niet geretourneerd worden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen dat u de overeenkomst wil herroepen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. Het gebruiken van een herroepingsformulier is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken."

Waardevermindering
Voor verbruiksartikelen, zoals verf, geldt dat voor het beoordelen van het product het niet nodig is om het uit te pakken of te openen. Doet u dit toch, dan is het product niet meer te verkopen en kan de waardevermindering 100% zijn. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Terugbetaling na herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten voor het gebruik van de extra verzendopties zoals avondlevering en Same Day Delivery) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat De Verfbron op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van De Verfbron terug.

Indien U slechts een deel van uw bestelling retour stuurt, dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. De Verfbron betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen er voor terugbetalingen geen extra kosten in rekening gebracht worden. De Verfbron wacht met terugbetaling tot de goederen weer in goede orde zijn ontvangen of als u heeft aangetoond dat de goederen teruggezonden zijn, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Retourneren is kosteloos als U gebruik maakt van het antwoordnummer en U uw retour eerst aangemeld hebt via het retourformulier. Van De Verfbron krijg je een retournummer die U op de doos dient te plakken. Indien U het pakket via andere vervoerders en zonder retournummer naar De Verfbron terugstuurt, zijn de retourkosten voor uw rekening.

Retouradres
De Verfbron
t.a.v. Retourenafdeling
Livingstoneweg 5c
4462 GL Goes